Disclaimer.

Blij dat ik Rij heeft de informatie op zijn websites met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Voor de informatie gepresenteerd op websites van derden draagt Blij dat ik Rij geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet als er een hyperlink naar een dergelijke website op de Blij dat ik Rij website is opgenomen.

Op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op http://www.blijdatikrij.nl en overige sites waarover Blij dat ik Rij de redactie voert, rust copyright dat toebehoort aan de Blij dat ik Rij: niets uit deze websites mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de eindredactie.