Privacy.

Een veilig gevoel

Privacy

Blij dat ik Rij is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Blij dat ik Rij houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Blijdatikrij.nl BV, Jachtlaan 22, 3721 CB Bilthoven

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer van de interactieve diensten of andere diensten van de  Blij dat ik Rij gebruik wordt gemaakt, of bij ander contact met Blij dat ik Rij, legt de BlijdatikRij.nl BV in het kader van de dienstverlening gegevens vast. Blij dat ik Rij gebruikt deze gegevens om haar (statutaire) taken en haar overige dienstverlening uit te voeren conform de opdracht van de gebruiker. Het delen van uw gegevens kan daar onderdeel van uit maken.

Wij delen uw gegevens met AA team BV, te Hellevoetsluis onze alarmcentrale. De alarmcentrale zal uw gegevens delen met de hulpverlenersorganisatie en haar medewerkers. Daarnaast worden de gegevens van leden gebruikt om hen te informeren over nieuwe activiteiten van Blij dat ik Rij en voor anonieme statistische berekeningen. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kunnen klanten hun gegevens hiertegen laten blokkeren door een mail  te sturen naar: info@blijdatikrij.nl

Blijdatikrij.nl BV, Jachtlaan 22, 3721 CB Bilthoven.

Blij dat ik Rij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Blij dat ik Rij.

De Blij dat ik Rij website heeft een  SSL verbinding met een Geotrust Certificaat.