Pechangst, een ziekte van miljoenen

">Pechangst, zullen we er eens nuchter naar kijken? We beschouwen hier de kans op pech onderweg, de kosten van pech en het soort pechhulp dat nodig is om geholpen te worden. Ook betrekken we een korte geschiedenis van pechhulp om onze pechangst en daarmee het koopgedrag van een verzekering te verklaren. Frequentie Marktleider in Nederland, ANWB publiceert het aantal pechmeldingen. Met 4 miljoen leden, (niet allemaal pechhulp-leden) meldt de ANWB 1,2 tot 1,4 miljoen pechmeldingen. De pechfrequentie kan dan berekend worden; 4/1,4 = minimaal 35%. Dit is een gemiddelde pechfrequentie. Onduidelijk is of dat ook 1,4 miljoen verschillende voertuigen dan wel personen zijn. Ook is onduidelijk wat de definitie is van “pechmelding” (dat kan een adviesbelletje zijn maar ook een echte pechmelding, daarnaast melden ook mensen pech als ze wel verder kunnen rijden naar een garage). Daarnaast is het gevaar dat er wordt uitgegaan van gemiddelden. Er zijn mensen die hebben al 25 jaar geen pech onderweg hebben en er zijn er die elk jaar bellen met pech. Concluderend heeft dus maximaal 1 op de 3 leden per jaar pech en hebben alle leden gemiddeld 1x per 3 jaar een pechmelding gedaan. Nuchter beschouwd is dat 3x premie betalen voor 1x pechhulp.

Soort pechhulp

Als we de aard van de storingen beschouwen dan zien we een top 3 van lege accu, lekke band en ontstekingsproblemen. (bron:ADAC 2013) Dit zijn relatief gemakkelijk op te lossen storingen. De meer ingewikkelde storingen worden afgesleept naar garagebedrijven in de buurt, al dan niet van de eigen organisatie. In de toekomst zal ontstekingsproblemen verdwijnen door elektrische aandrijving. Lege accu en een lekke band zijn incidenten die zullen blijven bestaan. Nuchter beschouwd zijn dat al zaken waarvoor je ook even bij de buurman/vrouw aan kan aanbellen.

Wat kost operationele pechhulp ondersteuning

 De top 3 van hulpverlening kost gemiddeld €50 tot €80. Eén en ander is afhankelijk van locatie en tijdstip. Een complexe hulpverlening met afslepen van het voertuig kost tussen de €90 en €150 per incident. De kosten van pechhulp zijn dus voor particulier en zakelijke rijders goed te overzien. Europese pechhulp laten we in deze even buiten beschouwing. Nuchter beschouwd is het inroepen van pechhulp geen grote onverwachte schadepost.

Pechhulp verzekeren

Verzekeren is in Nederland erg populair. We verzekeren heel veel. Historisch gezien verzekeren we ook pechhulp. Deze pechhulpverzekering bestaat uit 2 delen; een financieel deel en een regel en organisatiedeel. Deze waren niet te splitsen. De verzekeraar (ANWB is ook een verzekeraar) draagt de lasten én heeft het netwerk van hulpverleners en de alarmcentrale. Tot 2 jaar geleden was daar geen keuze in. Nuchter beschouwd zou alleen het netwerk ook voldoende zijn.

Klant centraal

De centrale vraag bij elke onderneming is: wat wil de klant. De klant met pech wil maar 1 ding, snel verder rijden. De klant wil dus een betrouwbaar telefoonnummer van een  pechhulpnetwerk om snel geholpen te worden. Dat is alles. Klanten met een slecht onderhouden voertuig, slecht rijgedrag of onbetrouwbaar merk kiezen daarnaast ook (heel verstandig) voor een verzekering. Nuchter beschouwd zouden de meeste bestuurders dus geen pechangst moeten hebben.

Onze ervaring met pechangst

Wij zijn nu ruim 2 jaar onderweg met pechhulp als pechhulpnetwerk, zonder verzekering. Wij dachten dat klanten snel geholpen willen worden bij pech onderweg en niet noodzakelijk daar ook een verzekering voor willen afsluiten. Dat blijkt ook zo te zijn. Ons ledenaantal groeit*.  Onze leden hebben een pechfrequentie van slechts 10% dat wil zeggen 1x per 10 jaar pech onderweg. “Ons” wagenpark is gemiddeld 13,5 jaar oud. Onze leden staan met meerdere personen en/of meerdere voertuigen op de pechpas. Gezien de leeftijd van het wagenpark en de meerdere personen en voertuigen per pechpas zou een veel hogere pechfrequentie te verwachten zijn. Reëel gezien is dus de kans op pech heel klein. Pechangst hoeft dus niet. Het zal echter nog veel tijd vergen om pechangst in Nederland volledig te genezen.

*Onze leden dragen € 29,95 per jaar bij om  een betrouwbaar netwerk in stand te houden (voor het hele gezin en alle voertuigen, ook woonplaatsservice) en betalen verder alleen bij pech €60.