Voorwaarden NL Blij dat ik Rij.

Vooraf transparant

Voorwaarden abonnement Pechhulp

1. Begrippen, voor het gemak

2. Abonnement

3. Pechhulp Nederland

4. Pechhulp Europa

5. Overige bepalingen

1. Begrippen, voor het gemak

Wij/ Blij dat ik Rij

BlijdatikRij.nl, Carrouselweg 9, 3225 LN Hellevoetsluis, 0181-324433, KVK 24372110. Wij treden op als aanbieder, uitvoerder en bemiddelaar van diensten en producten.
Terug naar boven

U, de abonnee, de abonnees

De abonnee van Blij dat ik Rij, en gebruiker van (een van) onze dienst(en).
Terug naar boven

Partner

Degene met wie u volgens het bevolkingsregister een duurzame relatie heeft én op hetzelfde adres woont.
Terug naar boven

Huisgenoten/ gezin

De personen die met u op hetzelfde adres wonen volgens het bevolkingsregister en waarmee u duurzaam één huishouden voert. Onder gezinsleden vallen ook op kamers wonende kinderen tot 24 jaar.
Terug naar boven

Voertuigen

Alle voertuigen, auto, motor, fiets, brommobiel, brommer, elektrische fiets, aanhanger of caravan geregistreerd op uw adres of bij de bestuurders.
Terug naar boven

Abonnement

Het abonnemen geeft recht hulp bij pech op basis van de gemaakte afspraken. Daarnaast zetten wij ons in voor onze abonnees meer voordeel en gemak rondom mobiliteit te realiseren. Uw jaarbijdrage besteden we voornamelijk aan het ontwikkelen van nieuwe en gecombineerde diensten en de organisatie.
Terug naar boven

Communicatie

Wij communiceren hoofdzakelijk digitaal. Alle correspondentie ten aanzien van contracten, incidenten, betalingen en incasso's zullen digitaal plaatsvinden. U bent zelf verantwoordelijk dat wij te allen tijde over uw juiste (e-mail) adres beschikken. Alle digitale correspondentie is rechtsgeldig en wordt verondersteld ontvangen te zijn.
Uw gegevens waaronder uw e-mailadres kunt u via de website zelf aanpassen of u stuurt een mail aan ons. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het "bouncen" (onbezorgd terugontvangen) van belangrijke post aan u gericht. Wij adviseren één uw meest gebruikte e-mailadressen op te geven voor onze correspondentie.
Terug naar boven

Oproep tot pechhulp

De oproep die u doet met het verzoek tot pechhulp via app, telefoon, SMS of anders aan de Blij dat ik Rij Alarmcentrale 088-112 11 11. De oproep is het moment waarop u een overeenkomst met ons aangaat om u pechhulp te verlenen onder de voorwaarden zoals in deze hier gesteld.
Terug naar boven

Alarmnummer Blij dat ik Rij

Het alarmnummer van Blij dat ik Rij is 088-112 11 11, in het buitenland + 31 88 112 11 11.
Terug naar boven

2. Abonnement

Wat houdt een abonnement in?

Blij dat ik Rij heeft twee abonnementsvormen samengesteld, te weten het privé-pakket en het multi-pakket welke beide een NL en Europa variant hebben.

Het NL-privé-pakket is samengesteld op basis particulier-gebruik voor onze categorie-A standaard-auto, dan wel fietsen, bromfietsen, brommobiel en motoren. De eigen bijdrage per pechgeval binnen Nederland of 25 buiten de landsgrens bedraagt € 59,95 per pechgeval. Het abonnement geeft standaard recht op pechhulp in Nederland voor personen uit één gezin welke de abonnee heeft aangemeld op de pechpas voor de voertuigen op de pechpas.

Het EU-privé-pakket is samengesteld op basis van particulier-gebruik voor onze categorie-A standaard-auto of motorfiets die een kortdurende reis en verblijf geboekt hebben van maximaal 6 weken met als doel ontspanning en recreatie. Zakelijk gebruik, deelauto-verhuur of langdurig verblijf in het buitenland is uitgesloten.(Binnen NL of tot 25 km. over de landsgrens is er geen recht op een huurauto)

Het NL-multi-pakket is samengesteld op basis van zakelijk gebruik dan wel particulier gebruik in onze categorie-B overige-auto’s (waaronder campers). De eigen bijdrage per pechgeval binnen Nederland of 25 km. buiten de landsgrens bedraagt minimaal € 59,95 per pechgeval, gaan de kosten voor inzet groter hulpverleningsvoertuig de € 150,- te boven, dan worden deze kosten niet vergoed.

Het EU-multi-pakket is samengesteld op basis van zakelijk gebruik dan wel particulier gebruik in onze categorie-B overige-auto’s (waaronder campers). De eigen bijdrage per pechgeval bedraagt minimaal € 59,95 per pechgeval, gaan de kosten voor inzet van een groter hulpverleningsvoertuig de € 150,- te boven, dan worden deze extra kosten niet vergoed. Kosten voor hotel cq ander verblijf, taxi, repatriëring naar Nederland en vervangend vervoer worden niet vergoedt, de alarmcentrale heeft hierin alleen een bemiddelende rol. Het voertuig wordt naar een dichtstbijzijnde garage gebracht.

Terug naar boven

Wie kan er abonnee worden van Blij dat ik Rij?

Natuurlijke personen die in Nederland in het bevolkingsregister geregistreerd staan en woonachtig zijn en beschikken over een Nederlandse (internet) bankrekening, e-mailadres, en voor eigen privé doeleinden een abonnement afsluiten.(Deelauto-verhuur is niet gedekt)

Natuurlijke personen dan wel ZZP-ers, rechtspersonen die in Nederland in de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd en beschikken over een Nederlandse (internet) bankrekening, e-mailadres, en voor privé- of zakelijk gebruik een voertuig aanmelden in de Blij dat ik Rij voertuig categorie overige-auto’s.
Terug naar boven

Welke voertuigen kunnen gebruik maken van onze diensten?

Blij dat ik Rij heeft abonnementen voor twee auto-typen: A: Standaard auto en B: Overige auto’s. Er geldt geen leeftijdscriterium voor de auto’s, er geldt wel een onderhoudscriterium. De abonnementsprijs is mede gebaseerd op leden met normaal tot goed onderhouden auto’s en andere voertuigen.

A: Standaard auto: Nederlands gekentekende middenklasse personenauto (geen camper) met maximaal 7 zitplaatsen en een maximale wielbasis van 300 cm (Bij Privé- en Multi-pakketten.)

B: Overige auto’s: Nederlands gekentekende auto mits < 3.500 kg maximaal totaal gewicht (RDW) (zoals o.a. campers, bestelwagens, taxi’s, 9-persoons busjes en BE-opleggers) (Alleen bij Multi-pakketten.)

Terug naar boven

Wat is de looptijd van een jaarabonnement?

Een jaarabonnement loopt tot één jaar na de aangegeven ingangsdatum en wordt na aankondiging op de einddatum automatisch verlengd met één jaar. De aangegeven ingangsdatum gaat minimaal 14 dagen in (voor Europahulp en 7 dagen voor alleen Nederland) na de dag van aanmelding en kan maximaal ongeveer 100 dagen verder na de dag van aanmelding.
Terug naar boven

Veranderingen van het abonnement

Veranderingen in tarieven van abonnementen en eigen bijdragen bij oproep tot pechhulp worden per e-mail gecommuniceerd en geplaatst op de website.
Terug naar boven

Kosten abonnement, iDeal en incasso

Het abonnement van de service wordt jaarlijks vooraf betaald.
Bij het aangaan van het abonnement wordt éénmalig online per iDeal betaald. Deze betaling geldt tevens als akkoord voor machtiging tot automatische incasso voor eigen bijdrage(n) en verlenging van het abonnement van volgende jaren. Betalingen geschieden uitsluitend middels automatische incasso. U ontvangt de eerste keer een aankondiging van de machtiging. Bij openstaande facturen boven 30 dagen schorten wij het lidmaatschap op. Deze leden hebben geen recht op pechhulp, het account wordt geblokkeerd en u kunt geen gebruik maken van de diensten.
Terug naar boven

Opzegging

U kunt uw abonnement per einde looptijd opzeggen. De opzegging moet minimaal 1 maand vóór de einddatum aan Blij dat ik Rij zijn gemeld via de website of door middel van een e-mail. Het abonnement blijft bestaan tot het einde van de betaalde periode. Opzeggingen voor een volgende periode moeten om administratieve redenen 1 maand vóór de einddatum bij ons binnen zijn. Opzeggen kan door uw account te wijzigen op de website of ons daarover een e-mail te sturen.
Terug naar boven

Persoonlijke gegevens / Privacy

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de dienstverlening aan u, de bekendmaking van nieuws en boodschappen van partners waarvan wij nadrukkelijk hebben afgewogen of die van toegevoegde waarde zouden kunnen zijn voor onze leden. Uw gegevens worden gedeeld met de externe pechhulporganisaties die u uw pechhulp verlenen.
Daarnaast zullen wij uw gegevens aanwenden om u nog meer voordeel en gemak aan te bieden op basis van de door u verstrekte informatie.
U geeft middels de iDeal betaling tevens uitdrukkelijk toestemming dat wij uw gegevens, op uw verzoek uiteraard, delen met onze partners Parkmobile, MyWheels en eventuele toekomstige mobiliteitsdiensten te koppelen om het single sign on principe mogelijk te maken.
Terug naar boven

Single Sign on/ 1 sleutel voor alle autozaken

Blij dat ik Rij is koppelt diverse mobiliteitsdiensten aan elkaar. Dat betekent dat u bij al onze partners kunt inloggen, zo mogelijk met uw inlog van Blij dat ik Rij. Met dit gemak worden veel diensten direct bereikbaar. De uitwisseling van gegevens gebeurt altijd via beveiligde verbindingen en kan te allen tijde met uw eigen inlog worden beëindigd met onmiddellijke ingang.
Terug naar boven

Partner Vervangend vervoer

Voor vervangend vervoer werken we onder andere samen met autodeel organisatie MyWheels. Als u lid wordt bij Blij dat ik Rij kunt u ook gebruik maken van de diensten van MyWheels mits u zich daarvoor aanmeldt. U kunt na compleet maken van de aanmelding zowel uw eigen auto's aanmelden om te verhuren of juist auto's huren via het deelnetwerk.
Terug naar boven

Partner Parkeren

Voor parkeren maken we gebruik van de infrastructuur van onze partner Parkline BV/Parkmobile. We streven er naar alle mobiliteitszaken onder 1 dak te hebben en melden u aan ( optie) voor een account bij Parkmobile. Dat is gratis. U ontvangt van Parkmobile een bevestiging van uw account. U kunt direct parkeren na het downloaden van de app via de App Store/Play Store/Windows Store.
Terug naar boven

Betaling aan partners

De kosten van parkeren bij Parkmobile en vervangend vervoer van MyWheels worden met automatische incasso bij u geïncasseerd door deze partners. Zij maken daarvoor gebruik van de gegevens die u bij ons heeft aangeleverd. De afschrijving valt onder de wetgeving met betrekking tot het betalingsverkeer en kan tot 56 dagen na afschrijving, zonder opgaaf van reden, worden teruggedraaid door de rekeninghouder.
Terug naar boven

APK Alert

U ontvangt 4 weken voorafgaand aan het aflopen van uw APK termijn 1x per week een bericht met betrekking tot uw APK afloopdatum. Deze gegevens zijn openbaar (zie www.rdw.nl) en betrekken wij van VWE. Zodra uw auto gekeurd is en afgemeld door de garage zal de melding niet opnieuw verschijnen. U kunt de melding via Mijn Blij! Uitzetten kan voor het betreffende jaar (bijvoorbeeld als u een afspraak heeft gemaakt) of voor altijd.
Terug naar boven

Tenaamstelling Alert

Wij ontvangen via de RDW automatisch bericht als uw voertuig van eigenaar wisselt. De tenaamstellingdatum is openbaar zonder uw persoonlijke gegevens. Wij koppelen die gegevens om u een herinnering te sturen en het voertuig te verwijderen van uw pechpas en uw eventueel nieuwe voertuig toe te voegen.
Terug naar boven

Nieuwsbrieven

Wij sturen regelmatig nieuwsbrieven. De reden daarvoor is simpel; we hebben iets te melden waarvan we denken dat u dat ook vindt. Dat kan zijn voordelige aanbiedingen dan wel wijzigingen van uw lidmaatschap, voorwaarden of facturen, verlenging en nieuwe diensten etc. Nieuwsbrieven komen niet vaker dan 1x per 2 weken. Als we niets te melden hebben ontvangt u geen nieuwsbrief. We houden zelf ook niet van "onzin-mail". U geeft ons door middel van deze voorwaarden en uw iDeal betaling toestemming u deze nieuwsbrieven te sturen.
Terug naar boven

Abonneeraadpleging

Blij dat ik Rij is vol in ontwikkeling en heeft daarom regelmatig vragen met betrekking tot ontwikkelingen van nieuwe diensten, nieuwe producten en ledenwerving. Wij sturen soms een enquête aan alle abonnees. Zonder deze enquêtes zijn wij onvoldoende in staat dicht bij de leden te blijven. De leden stemmen er in toe dat wij deze vragenlijsten uitsturen. Ook hier geldt: we houden niet van onzin-vragenlijsten, dus we gebruiken dit middel alleen als het echt nodig is. Verder is een klankbordgroep van abonnees. Abonnees kunnen zich daarvoor opgeven.
Terug naar boven

Ledenwerving

Ledenwerving stimuleren we via de abonnees zelf. Daarmee houden we de organisatiekosten laag. Leden ontvangen per aangemeld lid € 5 korting op de pechhulpverlening. De korting wordt automatisch verrekend bij pech.
Terug naar boven

Kortingen en Vouchers

Blij dat ik Rij biedt regelmatig kortingen en tegoedbonnen aan met een beperkte geldigheid. Deze waardebonnen kunnen worden ingeruild bij de partner die ze via Blij dat ik Rij verspreid heeft. Deze waardebonnen kunnen van diverse aard zijn.
Terug naar boven

3. Pechhulp Nederland

Pech onderweg

Een plotseling, onverwacht mechanisch, elektrisch of elektronisch defect waarvan u niet kon vermoeden dat het gebeuren zou, waardoor u uw weg niet kunt vervolgen en het voertuig immobiel is geworden. Een hulpaanvraag kan binnen de grenzen van Nederland (exclusief de Caribische Eilanden) of maximaal 25 kilometer buiten de Nederlandse landsgrens.
Terug naar boven

Pechhulp Nederland

Het totale pakket van pechhulpverlening verzorgd door de alarmcentrale van AA-team. De hulp bestaat uit telefonisch advies, telefonische hulp, sleutelhulp, transporthulp van voertuig(en), vervoer aan inzittende(n), repatriëring in Nederland. Let wel niet alle diensten zijn gratis of hebben een eigen bijdrage.
Terug naar boven

Sleutelhulp

Als wij u, na aankomst, binnen 15 minuten weer op weg kunnen helpen zullen we dat doen. Als sleutelhulp langer duurt en vanaf dat moment niet binnen afzienbare tijd tot resultaat zal leiden, is er sprake van reparatie. Wij schakelen dan transporthulp in om uw voertuig te verplaatsen naar een werkplaats om het euvel professioneel en duurzaam te laten repareren.
Terug naar boven

Transporthulp

U en uw voertuig en uw inzittenden zullen naar een garage van uw keuze worden getransporteerd of naar een andere locatie in een straal van 25 kilometer vanaf de pechlocatie. De kosten van reparatie door een derde zijn voor uw eigen rekening. U kunt zelf bepalen of u de auto buiten de straal van 25 kilometer wilt laten transporteren. De kosten daarvan zullen dan aan u worden doorberekend worden.
Terug naar boven

Vervangend vervoer

Vervangend vervoer is veelal op de reparatielocatie beschikbaar en voor eigen rekening. Mocht dat niet zo zijn dan kan de alarmcentrale u helpen dit te organiseren.
Terug naar boven

Woonplaats

De plaats waar u woont volgens het bevolkingsregister en de plaats die ook in onze gegevens staat aangemeld.
Terug naar boven

Aanhangwagen

Een niet zelfstandig voortbewegend voertuig zoals aanhanger, caravan, of trailer voor zover hiervoor het rijbewijs B of B-E geldt.
Terug naar boven

Fiets

Hieronder vallen fietsen, bromfietsen, brommobielen, snorfietsen, handbikes en e-bikes.
Terug naar boven

Camper

Voor campers en bedrijfswagens, zie de verschillende abonnementen en "multi"-pakketten.
Terug naar boven

Wachttijd ingang Pechhulp Nederland

Uw recht op pechhulp Nederland gaat in na 7 dagen gerekend vanaf uw betalingsmoment.
Terug naar boven

Eigen bijdrage

Voor het oproepen van pechhulp wordt een eigen bijdrage gerekend. De eigen bijdrage is verschuldigd zodra de oproep tot pechhulp is geregistreerd bij de alarmcentrale. De eigen bijdrage voor Privé Pakket bedraagt € 59,95 en wordt 1 week na de oproep tot pechhulp door middel van automatische incasso geïncasseerd. De eigen bijdrage voor Privé Pakket geldt uitsluitend voor hulp in Nederland, voor Multi Pakket geldt er een minimum bijdrage van € 59,50 in Nederland en Europa.
De eigen bijdrage wordt jaarlijks herzien bij de verlenging van het abonnement.

Als blijkt dat u buiten deze voorwaarden onze pechhulp inroept dan zijn wij gerechtigd per direct hulp op te schorten, uw lidmaatschap te royeren en de werkelijk gemaakte pechhulpkosten te incasseren.
Terug naar boven

Fiets pechhulp in Nederland

Hulptijden Fiets pechhulp wordt verleend op werkdagen, tussen 08.00 en 21.00 uur en weekends van 09.00 tot 21.00 uur. FietsNED-monteurs komen naar u toe met een mobiele werkplaats met de benodigde onderdelen vanuit uitrijpunten. Pechhulp wordt geboden door professionele rijwielspecialisten die volwaardige reparaties uitvoeren. Fietsonderdelen zijn voor uw rekening.
Repatriëring fiets en fietsers
U geeft aan waar u naartoe gebracht wilt worden; vertrekpunt, eindbestemming of fietsenmaker. (maximaal 25 kilometer van de positie van stranding).
Terug naar boven

4. Pechhulp Europa

Pech in Europa

Een plotseling mechanisch, elektrisch of elektronisch defect waardoor u uw weg niet meer (veilig) kunt vervolgen buiten de grenzen van Nederland en waarvan u niet kon vermoeden dat het gebeuren zou.
De alarmcentrale voor Europahulp is Automobielclub von Deutschland E.v. (hierna AVD). Een Duitse pechhulpverzekeraar en -pechhulpcentrale met pechhulp ervaring wereldwijd sinds 1899. Meer informatie op www.avd.de.
Terug naar boven

Dekkingsgebied

Pechhulp Europa wordt geboden in de volgende gebieden:
Albanië, Andorra, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus (alleen die geografische delen die bestuurd worden door de regering van de Republiek Cyprus), Denemarken (met uitzondering van Groenland), Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (met uitzondering van de overzeese gebieden), F.Y.R.O.M. (= Macedonië), Gibraltar, Griekenland,Hongarije, Ierland, Israël, Italië, IJsland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (met uitzondering van Madeira en de Azoren), Roemenië, San Marino, Servië, Slovenië, Slowaakse Republiek, Spanje (met uitzondering van de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla), Tsjechische Republiek, Turkije (met uitzondering van het niet-Europese gedeelte), Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland, Zweden, Zwitserland. De voorwaarden van EU pechhulp gaan in nadat u meer dan 25 kilometer van de Nederlandse grens verwijderd bent. Tot die tijd valt uw dekking onder Pechhulp NL. Feitelijk komt dit er op neer dat u binnen de band van 25 kilometer nog geen recht heeft op hotelovernachtingen, vervangend vervoer en repatriëring naar een willekeurig adres in Nederland. We helpen u natuurlijk wel!
Terug naar boven

Dekking EU-privé-pakket (exclusief NL tot 25 km. over de landsgrens)

Blij dat ik Rij vergoedt de kosten van:

 • Sleutelhulp, noodreparatie langs de kant van de weg (max. 15 minuten), takelhulp en berging van het voertuig en de inzittenden naar de dichtstbijzijnde garage.
 • De kosten van het nazenden van onderdelen die noodzakelijk zijn voor het rijklaar maken van het voertuig.
 • De kosten van repatriëring van het voertuig indien de reparatiearbeidsduur langer dan 8 uur duurt en het voertuig niet binnen de verblijfsduur gemaakt kan worden en de dagwaarde hoger is dan de repatriëringkosten.
 • De stallingskosten tot 10 dagen van het gestrande voertuig.

Met betrekking tot de inzittenden:

 • De kosten van de overnachting(en) tijdens de reparatie van het voertuig tot € 40,-per per persoon per nacht met een maximum van € 250,-.
 • Telefoonkosten, maaltijden andere kosten worden niet vergoed.
 • De kosten van vervangend vervoer indien de reparatiearbeidsduur langer dan 8 uur duurt en het voertuig niet binnen de verblijfsduur gemaakt kan worden
  • tot de einddatum van de vakantie c.q. terugkeer in NL, met een maximum van 7 dagen
  • voor de huurkosten van een auto in cat. B. (een geldig identiteitsbewijs en een creditcard zijn hierbij verplicht)

OF

 • De economisch meest voordelige vergoeding van kosten van de reis naar de eerstvolgende bestemming of het thuisadres indien de reparatiearbeidsduur langer dan 8 uur duurt op basis van tweede klas trein of vliegtuig economy class, inclusief de kosten van naar en van het station of de luchthaven.

De keuze voor trein of vliegtuig wordt gemaakt door de Alarmcentrale van Blij dat ik Rij.
De kosten worden vergoed mits vooraf toestemming is gegeven door de alarmcentrale.

Dekking EU-multi-pakket (exclusief NL tot 25 km. over de landsgrens)

 • Sleutelhulp, noodreparatie langs de kant van de weg (max. 15 minuten), takelhulp en berging van het voertuig en de inzittenden naar de dichtstbijzijnde garage. De eigen bijdrage per pechgeval bedraagt minimaal € 59,95 per pechgeval, gaan de kosten voor inzet van een groter hulpverleningsvoertuig de € 150,- te boven, dan worden deze extra kosten niet vergoed.
 • Kosten voor hotel cq ander verblijf, taxi, repatriĆ«ring naar Nederland en vervangend vervoer worden niet vergoedt, de alarmcentrale heeft hierin alleen een bemiddelende rol.

Europa Pechhulp is altijd maatwerk. Wij zullen ons best doen om uw pechsituatie naar tevredenheid van alle partijen op te lossen. De beste oplossing komt in goed overleg tot stand.
Terug naar boven

Wachttijd ingang Pechhulp Europa

Uw recht op pechhulp Europa gaat in na 14 dagen gerekend vanaf uw betaling.
Terug naar boven

Europadekking geldt per voertuig

Europadekking geldt per voertuig met Nederlands kenteken. Maximaal 1x per dekkingsjaar kan het kenteken gewijzigd worden. Het EU-privé-pakket abonnement is bedoeld voor hulp tijdens vakanties en korte verblijven in Europa. Overwinteraars en of langdurig verblijf in het buitenland alsmede alle zakelijke gebruikers en auto’s die vallen in onze categorie overige-auto’s worden uitgesloten van dekking.
Meerdere voertuigen kunnen voor Europahulp worden aangemeld door een extra abonnement te nemen met een ander e-mailadres.
Terug naar boven

Leeftijd voertuig onbeperkt

Voertuigen van alle leeftijden zijn welkom, mits, eventueel aantoonbaar, goed onderhouden.
Terug naar boven

Creditcard voor vervangend vervoer verplicht

Wij werken samen met de bekende en gerespecteerde autoverhuurders in Europa. Deze autoverhuurder vereist een creditcard om een auto ter beschikking te stellen. Zonder creditcard is er geen vervangend vervoer mogelijk.
Terug naar boven

Opzeggen Europadekking

Opzegging kan plaatsvinden door Blijdatikrij.nl en door u, beide zonder vermelding van reden. De opzegtermijn is 1 maand vóór de einddatum van uw abonnement. Blijdatikrij.nl dient 2 maanden aan te houden als opzegtermijn. Gedurende een administratieve opzegtermijn blijft ook de dekking bestaan, uitgezonderd een opzegging vanwege misbruik, grove nalatigheid etc. Opzegging vindt plaats via uw account op de website van Blij dat ik Rij.
Terug naar boven

5. Overige bepalingen

Onderhoud

Bij twijfel over de rechtmatigheid van recht op pechhulp kunnen wij u verzoeken bewijs aan te leveren dat uw auto op moment van abonnee worden geen (verwachte) gebreken had of achterstallig onderhoud waardoor de pech ontstaan is, ontstaan kan zijn. Vakantiechecks zijn een prima manier om aan te tonen dat uw voertuig in goede reisconditie is.
Uw voertuig(en) dienen voor zover van toepassing APK goedgekeurd te zijn.

Uitsluitingen

U hebt geen recht op hulp:

 • bij het onvolledig informeren van onze alarmcentrale,
 • bij oneigenlijk gebruik van onze service
 • als de plek van hulpverlening niet goed bereikbaar is
 • als het voertuig wordt gebruikt bij sport of spel evenementen of ingezet wordt als taxi.
 • als u rijdt in een gehuurd voertuig (verhuurder verleend de pechhulp).

Wanneer zijn wij aansprakelijk?

Blij dat ik Rij is aansprakelijk bij een aantoonbare toerekenbare tekortkoming ten aanzien van schade die rechtstreeks voortvloeit uit de activiteiten van Blij dat ik Rij.

Wanneer zijn wij niet aansprakelijk?

Blij dat ik Rij werkt samen met partners die elk verantwoordelijk zijn voor hun eigen dienstverlening. Blij dat ik Rij is niet aansprakelijk voor schade door dienstverlening van partners. Blij dat ik Rij zal u informatie verstrekken en bemiddelen bij aantoonbare en toerekenbare schade door partners.

Hulpverlening partners

Voor de hulpverlening heeft Blij dat ik Rij partnercontracten gesloten:
Voor Pechhulp is dat AA-team BV, Hellevoetsluis. KVK 24372102. Pechhulp Europa wordt uitgevoerd in samenwerking met de Automobilclub von Deutschland e.V.,Lyoner Straße 16, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland. Voor pechhulp op de fiets, schakelt AA- Team FietsNed BV te Oosterhout in. KVK 20127506.

Algemene bepalingen

Eventuele (juridische) geschillen worden te allen tijde behandeld in het Arrondissement behorende bij de vestigingsplaats van Blij dat ik Rij.
Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
Blij dat ik Rij is gemachtigd eenzijdig de voorwaarden te wijzigen mits daarvan een kennisgeving verzonden is aan het lid, aan het begin van de verlenging.
Opzegging kan plaatsvinden door Blij dat ik Rij en door u, beide zonder opgaaf van reden.

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen hebben, stel ze gerust aan info@blijdatikrij.nl

Voorwaarden downloaden Bijgewerkt op 26-10-2021.